Navn Region Foretak Fylke Kommune Kategori
Onkologisk avdeling, St. Olavs hospital, Avdeling palliasjon Midt-Norge St. Olavs Hospital HF Trøndelag Trondheim Palliativt senter
Onkologisk poliklinikk, Sykehuset Levanger Midt-Norge Helse Nord-Trøndelag HF Trøndelag Levanger Onkol. pol. kl.
Alta omsorgssenter, avd. Mikkeli Nord Troms og Finnmark Alta Enhet sykehjem
Askvollheimen Vest Vestland Askvoll Enkeltseng(er) i sykehjem
Aukra omsorgssenter Midt-Norge Møre og Romsdal Aukra Enkeltseng(er) i sykehjem
Aure Sykehjem Midt-Norge Møre og Romsdal Aure Enkeltseng(er) i sykehjem
Aurskog sykehjem Sør-Øst Viken Aurskog-Høland Enkeltseng(er) i sykehjem
Austevoll pleie- og omsorgsenter Vest Vestland Austevoll Enkeltseng(er) i sykehjem
Austjord behandlingssenter, Hospice Austjord Sør-Øst Viken Ringerike Enhet sykehjem
Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Stavanger Universitetssjukehus Vest Helse Stavanger Rogaland Stavanger Onk. avd
Avdeling for kreft, blodsjukdomar og lindrande behandling (kreftavdelinga), Førde sentralsjukehus Vest Helse Førde Vestland Sunnfjord Onk. avd
Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland Universitetssjukehus Vest Helse Bergen Vestland Bergen Onk. avd
Avdeling for kreftbehandling, seksjon for poliklinikker Sør-Øst Oslo universitetssykehus Oslo Oslo Onkol. pol. kl.
Avdeling for kreftbehandling, seksjon for sengeposter Sør-Øst Oslo universitetssykehus Oslo Oslo Onk. avd
Avdeling for lindrende behandling, Sentrum behandlingssenter Vest Rogaland Haugesund Enhet sykehjem
Avdeling for smertebehandling, Oslo Universitetssykehus Sør-Øst Oslo universitetssykehus Oslo Oslo Smerteklinikk
Ballangen helse- og omsorgssenter Nord Nordland Narvik Enkeltseng(er) i sykehjem
Bamble helsehus Sør-Øst Vestfold og Telemark Bamble Enhet sykehjem
Barnepalliasjon i primærhelsetjenesten, Askøy kommune Vest Vestland Askøy Prosjekt i kommunen
Barnepalliasjon: Barnets beste i sentrum, Stavanger kommune Vest Rogaland Stavanger Prosjekt i kommunen
Barnepalliativt team Sør-Øst Innlandet Stange Prosjekt i kommunen
Bedre lindring til flere i Eigersund kommune Vest Rogaland Eigersund Prosjekt i kommunen
Behandlingsavdelingen, Luranetunet Vest Vestland Bjørnafjorden Enhet sykehjem
Bindal sykehjem Nord Nordland Bindal Enkeltseng(er) i sykehjem
Bjerkreim Omsorgssenter Vest Rogaland Bjerkreim Enkeltseng(er) i sykehjem
Bjugn Sykehjem Midt-Norge Trøndelag Ørland Enkeltseng(er) i sykehjem
Blindheim omsorgssenter Midt-Norge Møre og Romsdal Ålesund Enhet sykehjem
Blindheim omsorgssenter Midt-Norge Møre og Romsdal Ålesund Nettverk av ressursspl
Bokko bo- og behandlingssenter Vest Vestland Ullensvang Enkeltseng(er) i sykehjem
Braarudåsen rehabiliteringssenter, lindrende avdeling Sør-Øst Vestfold og Telemark Horten Enhet sykehjem
Bremanger sjukeheim Vest Vestland Bremanger Enkeltseng(er) i sykehjem
Brønnøy sykehjem Nord Nordland Brønnøy Enkeltseng(er) i sykehjem
Bråset bo- og omsorgssenter, lindrende enhet Sør-Øst Viken Asker Enhet sykehjem
Bråta helse- og aktivitetssenter Sør-Øst Viken Drammen Enhet sykehjem
Drammen helsehus Sør-Øst Viken Drammen Enhet sykehjem
Dypedalåsen sykehjem Sør-Øst Viken Hvaler Enkeltseng(er) i sykehjem
Dønna sykehjem Nord Nordland Dønna Enkeltseng(er) i sykehjem
Edwin Ruuds omsorgssenter Sør-Øst Viken Indre Østfold Enkeltseng(er) i sykehjem
Eide Sykehjem Midt-Norge Møre og Romsdal Hustadvika Enkeltseng(er) i sykehjem
Eikertun helsehus, lindrende avdeling Sør-Øst Viken Øvre Eiker Enhet sykehjem
Ellas Minne, Bo- og Rehabilitering Nord Nordland Narvik Enkeltseng(er) i sykehjem
Enhet for blodsykdommer og kreft, Nordlandssykehuset HF Bodø Nord Nordlandssykehuset HF Nordland Bodø Onk. avd
Ergoterapaut Voss herad Vest Vestland Voss Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Etablere team for kreftomsorgen i kommunen, og tettere samarbeid med Lindrende avdeling ved Helsehuset Nord Troms og Finnmark Tromsø Prosjekt i kommunen
Felles faglig plattform i kreftomsorg og lindrande behandling i Askvoll kommune 2019-2021 Vest Vestland Askvoll Prosjekt i kommunen
Fjaler sjukeheim Vest Vestland Fjaler Enkeltseng(er) i sykehjem
Fosen DMS Midt-Norge Trøndelag Ørland Enhet på DMS/Helsehus
Fredrikstad kortidssenter Sør-Øst Viken Fredrikstad Enhet sykehjem
Frivolltun bo- og omsorgssenter, Grimstad Sør-Øst Agder Grimstad Enkeltseng(er) i sykehjem
Fræna sjukeheim og omsorgssenter Midt-Norge Møre og Romsdal Hustadvika Enkeltseng(er) i sykehjem
Furuhaugane Omsorgssenter Vest Vestland Kinn Enkeltseng(er) i sykehjem
Furumoen sykehjem Nord Nordland Narvik Enkeltseng(er) i sykehjem
fysioterapaut, Bokn kommune Vest Rogaland Bokn Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
fysioterapeut Osterøy kommune Vest Vestland Osterøy Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Førde omsorgssenter Vest Vestland Sunnfjord Enkeltseng(er) i sykehjem
Gaupne Omsorgssenter Vest Vestland Luster Enkeltseng(er) i sykehjem
Gibos (Gildeskål bo- og servicesenter) Nord Nordland Gildeskål Enkeltseng(er) i sykehjem
Giske Omsorgssenter Midt-Norge Møre og Romsdal Giske Enkeltseng(er) i sykehjem
Gjemnes Sjukeheim Midt-Norge Møre og Romsdal Gjemnes Enkeltseng(er) i sykehjem
Gjestefløya, Byparken omsorgssenter Nord Nordland Vågan Enkeltseng(er) i sykehjem
Grane sykehjem Nord Nordland Grane Enkeltseng(er) i sykehjem
Granvin sjukeheim Vest Vestland Voss Enkeltseng(er) i sykehjem
Greverud sykehjem og omsorgsboliger Sør-Øst Viken Nordre Follo Enkeltseng(er) i sykehjem
Gulen sjukeheim Vest Vestland Gulen Enkeltseng(er) i sykehjem
Halden Helsehus Sør-Øst Viken Halden Enhet sykehjem
Halingdal sjukestugu, Vestre Viken Sør-Øst Vestre Viken HF Viken Ål Palliativt senter
Hattfjelldal sykehjem Nord Nordland Hattfjelldal Enkeltseng(er) i sykehjem
Helsehuset Sarpsborg Sør-Øst Viken Sarpsborg Enhet sykehjem
Helsehuset Tromsø kommune Nord Troms og Finnmark Tromsø Enhet på DMS/Helsehus
Hemnes sykehjem, Aurskog-Høland Sør-Øst Viken Aurskog-Høland Enkeltseng(er) i sykehjem
Herøy Omsorgssenter Nord Nordland Herøy (Nordl.) Enkeltseng(er) i sykehjem
Hjelmeland omsorgssenter Vest Rogaland Hjelmeland Enkeltseng(er) i sykehjem
Hogatunet Bu- og behandlingssenter Vest Vestland Stad Enkeltseng(er) i sykehjem
Hole bo- og rehabiliteringssenter Sør-Øst Viken Hole Enkeltseng(er) i sykehjem
Hornindal Omsorgssenter Midt-Norge Møre og Romsdal Volda Enkeltseng(er) i sykehjem
Hospice og Stabekk Sykehjem Sør-Øst Viken Bærum Enhet sykehjem
Hospice Sangen, Hamar Sør-Øst Lovisenberg Diakonale Sykehus Innlandet Hamar Palliativt senter
Husnestunet Vest Vestland Kvinnherad Enkeltseng(er) i sykehjem
Høyanger sjukeheim Vest Vestland Høyanger Enkeltseng(er) i sykehjem
Hå sjukeheim Vest Rogaland Enkeltseng(er) i sykehjem
Indre Fosen, Kreftpoliklinikk Midt-Norge Trøndelag Indre Fosen Enhet sykehjem
Karlsøy sykehjem Nord Troms og Finnmark Karlsøy Enkeltseng(er) i sykehjem
Klart og avklart - plan til palliative pasientar som skal gje auka tryggleik for pasient, pårørande og personal Vest Rogaland Prosjekt i kommunen
Klokkerstua bo- og omsorgssenter Sør-Øst Viken Asker Enkeltseng(er) i sykehjem
Kommunalt palliativ team Midt-Norge Trøndelag Trondheim Team
Kommunalt palliativ team, Lindrende team Høylandet Midt-Norge Trøndelag Høylandet Team
Kommunalt palliativt team Stavanger kommune Vest Rogaland Stavanger Team
Kommunalt palliativt team, Bergen kommune Vest Vestland Bergen Prosjekt i kommunen
Kommunalt Palliativt Team, Bergen kommune Vest Vestland Bergen Team
Kompetansehevande tiltak ved å ta i bruk Digital Opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Vest Vestland Fjaler Prosjekt i kommunen
Kompetansehevingsplan for lindrende behandling og innføring av palliativ plan Nord Troms og Finnmark Alta Prosjekt i kommunen
Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest Vest Helse Bergen Vestland Bergen Regionalt pall. senter
Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge Midt-Norge St. Olavs Hospital HF Trøndelag Trondheim Regionalt pall. senter
Korttidsavdelingen 2 vest, Eigersund kommune Vest Rogaland Eigersund Enkeltseng(er) i sykehjem
Korttidsavdelingen, Lenvik helsesenter Nord Troms og Finnmark Senja Enkeltseng(er) i sykehjem
Kreft- og infusjonspoliklinikk, Helgelandssykehuset HF Mosjøen Nord Helgelandssykehuset HF Nordland Vefsn Onkol. pol. kl.
Kreft- og infusjonspoliklinikk, Helgelandssykehuset HF, Rana sykehus Nord Helgelandssykehuset HF Nordland Rana Onkol. pol. kl.
Kreft poliklinikk, Finnmarkssykehuset HF Klinikk Hammerfest Nord Helse Finnmark HF Troms og Finnmark Hammerfest Onkol. pol. kl.
Kreft, blodsykdommer og lindring, Lovisenberg Diakonale sykehus Sør-Øst Lovisenberg Diakonale Sykehus Oslo Oslo Onkol. pol. kl.
Kreftavdelingen med stråleterapi, Universitetssykehuset Nord Norge HF, Tromsø Nord Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Troms og Finnmark Tromsø Onk. avd
Kreftavdelingen, Bærum sykehus Sør-Øst Vestre Viken HF Viken Bærum Onkol. pol. kl.
Kreftavdelingen, Sykehuset Innlandet Elverum-Hamar, Hamar Sør-Øst Sykehuset Innlandet HF Innlandet Hamar Onkol. pol. kl.
Kreftavdelingen, Sykehuset Vestfold Sør-Øst Sykehuset Vestfold HF Vestfold og Telemark Tønsberg Onkol. pol. kl.
Kreftavdelingen, Sykehuset Østfold Kalnes Sør-Øst Sykehuset Østfold HF Viken Fredrikstad Onk. avd
Kreftavdelingen, Sørlandet sykehus Sør-Øst Sørlandet sykehus HF Agder Kristiansand Onk. avd
Kreftenheten divisjon Kongsvinger, Akershus universitetssykehus Sør-Øst Akershus universitetssykehus HF Innlandet Kongsvinger Onkol. pol. kl.
Kreftenheten, Sykehuset Innlandet Gjøvik Sør-Øst Sykehuset Innlandet HF Innlandet Gjøvik Onk. avd
kreftkoodinator, Øyer kommune Sør-Øst Innlandet Øyer Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Alna, Oslo kommune Sør-Øst Oslo Oslo Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Arendal kommune Sør-Øst Agder Arendal Kreftkoordinator
kreftkoordinator Austrheim kommune Vest Vestland Austrheim Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Evje og Horrnnes, Bykle, Bygland og Valle kommuner Sør-Øst Agder Evje og Hornnes Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Frogner, Oslo kommune Sør-Øst Oslo Oslo Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Gamle Oslo, Oslo kommune Sør-Øst Oslo Oslo Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Grorud, Oslo kommune Sør-Øst Oslo Oslo Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Grünerløkka, Oslo kommune Sør-Øst Oslo Oslo Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Hvaler Sør-Øst Viken Hvaler Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Lillehammer kommune (interkommunal Sør Gudbransdal) Sør-Øst Innlandet Lillehammer Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Lillesand kommune Sør-Øst Agder Lillesand Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Lyngdal kommune Sør-Øst Agder Lyngdal Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Nordre Aker, Oslo kommune Sør-Øst Oslo Oslo Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Nordstrand, Oslo kommune Sør-Øst Oslo Oslo Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Risør og Gjerstad kommuner Sør-Øst Agder Risør Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Sagene, Oslo kommune Sør-Øst Oslo Oslo Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Sandefjord Sør-Øst Vestfold og Telemark Sandefjord Kreftkoordinator
Kreftkoordinator St. Hanshaugen, Oslo kommune Sør-Øst Oslo Oslo Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Stovner bydel, Oslo Sør-Øst Oslo Oslo Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Stryn og Stad Vest Vestland Stad Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Søndre-Nordstrand, Oslo kommune Sør-Øst Oslo Oslo Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Tønsberg kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Tønsberg Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Ullern, Oslo kommune Sør-Øst Oslo Oslo Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Vennesla kommune Sør-Øst Agder Vennesla Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Vestre Aker bydel, Oslo Sør-Øst Oslo Oslo Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Østensjø bydel, Oslo Sør-Øst Oslo Oslo Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Aukra kommune Midt-Norge Møre og Romsdal Aukra Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Alstahaug kommune Nord Nordland Alstahaug Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Alta kommune Nord Troms og Finnmark Alta Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Alver kommune Vest Vestland Alver Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Aremark/Halden kommuner Sør-Øst Viken Halden Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Asker kommune Sør-Øst Viken Asker Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Askvoll kommune Vest Vestland Askvoll Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Askøy kommune Vest Vestland Askøy Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Aurland kommune Vest Vestland Aurland Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Aurskog-Høland kommune Sør-Øst Viken Aurskog-Høland Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Averøy Midt-Norge Møre og Romsdal Averøy Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Bardu kommune Nord Troms og Finnmark Bardu Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Bergen kommune Vest Vestland Bergen Kreftkoordinator
kreftkoordinator, Bjerkheim kommune Vest Rogaland Bjerkreim Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Bjørnafjorden kommune Vest Vestland Bjørnafjorden Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Bokn kommune Vest Rogaland Bokn Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Brønnøy kommune Nord Nordland Brønnøy Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Bærum kommune Sør-Øst Viken Bærum Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Bømlo kommune Vest Vestland Bømlo Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Drammen kommune Sør-Øst Viken Drammen Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Dønna kommune Nord Nordland Dønna Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Eidskog kommune Sør-Øst Innlandet Eidskog Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Eidsvoll kommune Sør-Øst Viken Eidsvoll Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Eigersund kommune Vest Rogaland Eigersund Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Elverum kommune Sør-Øst Innlandet Elverum Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Enebakk kommune Sør-Øst Viken Enebakk Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Etne kommune Vest Vestland Etne Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Evenes kommune Nord Nordland Evenes Kreftkoordinator
kreftkoordinator, Fjaler kommune Vest Vestland Fjaler Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Fredrikstad kommune Sør-Øst Viken Fredrikstad Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Frogn kommune Sør-Øst Viken Frogn Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Færder kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Færder Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Gjemnes Midt-Norge Møre og Romsdal Gjemnes Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Hadsel kommune Nord Nordland Hadsel Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Hamar kommune Sør-Øst Innlandet Hamar Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Hamarøy kommune Nord Nordland Hamarøy Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Hammerfest kommune Nord Troms og Finnmark Hammerfest Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Hareid Midt-Norge Møre og Romsdal Hareid Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Harstad kommune Nord Troms og Finnmark Harstad - Hárstták Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Haugesund kommune Vest Rogaland Haugesund Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Heim Midt-Norge Trøndelag Heim Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Hemnes kommune Nord Nordland Hemnes Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Herøy Midt-Norge Møre og Romsdal Herøy (M. og R.) Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Holmestrand kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Holmestrand Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Horten kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Horten Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Hustadvika Midt-Norge Møre og Romsdal Hustadvika Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Karmøy kommune Vest Rogaland Karmøy Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Kautokeino kommune Nord Troms og Finnmark Kautokeino - Guovdageaidnu Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Klepp kommune Vest Rogaland Klepp Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Kongsberg kommune Sør-Øst Viken Kongsberg Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Kongsvinger kommune Sør-Øst Innlandet Kongsvinger Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Kristiansand kommune Sør-Øst Agder Kristiansand Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Kristiansund Midt-Norge Møre og Romsdal Kristiansund Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Kvam kommune Vest Vestland Kvam Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Kvæfjord kommune Nord Troms og Finnmark Kvæfjord Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Larvik kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Larvik Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Leirfjord kommune Nord Nordland Leirfjord Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Leka Midt-Norge Trøndelag Leka Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Levanger Midt-Norge Trøndelag Levanger Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Lier kommune Sør-Øst Viken Lier Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Lom kommune Sør-Øst Innlandet Lom Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Lunner kommune Sør-Øst Viken Lunner Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Luster kommune Vest Vestland Luster Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Lørenskog kommune Sør-Øst Viken Lørenskog Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Løten kommune Sør-Øst Innlandet Løten Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Malvik Midt-Norge Trøndelag Malvik Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Meråker Midt-Norge Trøndelag Meråker Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Midtre - Gauldal Midt-Norge Trøndelag Midtre Gauldal Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Molde Midt-Norge Møre og Romsdal Molde Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Moss kommune Sør-Øst Viken Moss Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Namsos Midt-Norge Trøndelag Namsos Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Namsskogan Midt-Norge Trøndelag Namsskogan Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Narvik kommune Nord Nordland Narvik Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Nes kommune Sør-Øst Viken Nes (Ak.) Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Nesodden kommune Sør-Øst Viken Nesodden Kreftkoordinator
kreftkoordinator, Nærøysund Midt-Norge Trøndelag Nærøysund Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Oppegård kommune Sør-Øst Viken Nordre Follo Kreftkoordinator
kreftkoordinator, Os kommune Sør-Øst Innlandet Os Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Osen Midt-Norge Trøndelag Osen Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Overhalla Midt-Norge Trøndelag Overhalla Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Porsgrunn kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Porsgrunn Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Rana kommune Nord Nordland Rana Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Randaberg kommune Vest Rogaland Randaberg Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Ringebu kommune Sør-Øst Innlandet Ringebu Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Ringerike kommune Sør-Øst Viken Ringerike Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Ringsaker kommune Sør-Øst Innlandet Ringsaker Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Røros Midt-Norge Trøndelag Røros Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Samnanger kommune Vest Vestland Samnanger Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Sandnes kommune Vest Rogaland Sandnes Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Sauda kommune Vest Rogaland Sauda Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Sel kommune Sør-Øst Innlandet Sel Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Selbu Midt-Norge Trøndelag Selbu Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Senja kommune Nord Troms og Finnmark Senja Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Skaun Midt-Norge Trøndelag Skaun Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Ski kommune Sør-Øst Viken Nordre Follo Kreftkoordinator
kreftkoordinator, Skien kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Skien Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Skjåk kommune Sør-Øst Innlandet Skjåk Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Smøla Midt-Norge Møre og Romsdal Smøla Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Sogndal kommune Vest Vestland Sogndal Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Stange kommune Sør-Øst Innlandet Stange Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Stavanger kommune Vest Rogaland Stavanger Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Steigen kommune Nord Nordland Steigen Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Steinkjer Midt-Norge Trøndelag Steinkjer Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Stjørdal Midt-Norge Trøndelag Stjørdal Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Stord kommune Vest Vestland Stord Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Sula Midt-Norge Møre og Romsdal Sula Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Suldal kommune Vest Rogaland Suldal Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Sunndal Midt-Norge Møre og Romsdal Sunndal Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Surnadal Midt-Norge Møre og Romsdal Surnadal Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Sykkylven Midt-Norge Møre og Romsdal Sykkylven Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Sømna kommune Nord Nordland Sømna Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Sør-Odal kommune Sør-Øst Innlandet Sør-Odal Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Sørreisa kommune Nord Troms og Finnmark Sørreisa Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Sør-Varanger kommune Nord Troms og Finnmark Sør-Varanger Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Time kommune Vest Rogaland Time Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Tjeldsund kommune Nord Troms og Finnmark Tjeldsund Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Trondheim Midt-Norge Trøndelag Trondheim Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Tynset kommune Sør-Øst Innlandet Tynset Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Tysvær kommune Vest Rogaland Tysvær Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Ullensaker kommune Sør-Øst Viken Ullensaker Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Ullensvang kommune Vest Vestland Ullensvang Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Ulstein Midt-Norge Møre og Romsdal Ulstein Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Vadsø kommune Nord Troms og Finnmark Vadsø Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Vanylven Midt-Norge Møre og Romsdal Vanylven Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Vefsn kommune Nord Nordland Vefsn Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Verdal Midt-Norge Trøndelag Verdal Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Vestby kommune Sør-Øst Viken Vestby Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Vestre-Slidre kommune Sør-Øst Innlandet Vestre Slidre Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Vevelstad kommune Nord Nordland Vevelstad Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Vindafjord kommune Vest Rogaland Vindafjord Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Volda Midt-Norge Møre og Romsdal Volda Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Voss herad Vest Vestland Voss Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Vågan kommune Nord Nordland Vågan Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Våler kommune Sør-Øst Viken Våler (Østf.) Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Ørsta Midt-Norge Møre og Romsdal Ørsta Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Østre-Toten kommune Sør-Øst Innlandet Østre Toten Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Øygarden kommune Vest Vestland Øygarden Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Ålesund Midt-Norge Møre og Romsdal Ålesund Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Årdal kommune Vest Vestland Årdal Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Ås kommune Sør-Øst Viken Ås Kreftkoordinator
Kreftkoordinator, Åsnes kommune Sør-Øst Innlandet Åsnes Kreftkoordinator
Kreftkoordinator,Kinn kommune Vest Vestland Kinn Kreftkoordinator
Kreftkoordinator,Sunnfjord kommune Vest Vestland Sunnfjord Kreftkoordinator
Kreftkoordinator. Nittedal kommune Sør-Øst Viken Nittedal Kreftkoordinator
Kreftkoordinator. Øvre Eiker kommune Sør-Øst Viken Øvre Eiker Kreftkoordinator
Kreftpoliklinikk, Finnmarkssykehuset HF Klinikk Kirkenes Nord Helse Finnmark HF Troms og Finnmark Sør-Varanger Onkol. pol. kl.
Kreftpoliklinikk, Haugesund sjukehus Vest Helse Fonna Rogaland Haugesund Onkol. pol. kl.
Kreftpoliklinikk, Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen sykehus Nord Helgelandssykehuset HF Nordland Alstahaug Onkol. pol. kl.
Kreftpoliklinikk, Nordlandssykehuset HF Lofoten Nord Nordlandssykehuset HF Nordland Vestvågøy Onkol. pol. kl.
Kreftpoliklinikk, Universitetssykehuset Nord Norge HF, Narvik sykehus Nord Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nordland Narvik Onkol. pol. kl.
Kreftpoliklinikken, Sykehuset Innlandet Elverum-Hamar, Elverum Sør-Øst Sykehuset Innlandet HF Innlandet Elverum Onkol. pol. kl.
Kreftpoliklinikken, Sykehuset Innlandet Lillehammer Sør-Øst Sykehuset Innlandet HF Innlandet Lillehammer Onkol. pol. kl.
Kreftpoliklinikken, Sykehuset Innlandet Tynset Sør-Øst Sykehuset Innlandet HF Innlandet Tynset Onkol. pol. kl.
Kreftsykepleier Midt-Norge Trøndelag Høylandet Nettverk av ressursspl
Kreftsykepleier Midt-Norge Møre og Romsdal Kristiansund Kreftsykepleier ikke med i nettverk
Kreftsykepleier Midt-Norge Trøndelag Malvik Kreftsykepleier ikke med i nettverk
Kreftsykepleier Midt-Norge Trøndelag Holtålen Nettverk av ressursspl
Kreftsykepleier Midt-Norge Trøndelag Inderøy Nettverk av ressursspl
Kreftsykepleier Midt-Norge Trøndelag Overhalla Kreftsykepleier ikke med i nettverk
Kreftsykepleier Midt-Norge Trøndelag Tydal Kreftsykepleier ikke med i nettverk
Kreftsykepleier Midt-Norge Trøndelag Lierne Kreftsykepleier ikke med i nettverk
Kreftsykepleier Midt-Norge Trøndelag Grong Nettverk av ressursspl
Kreftsykepleier Midt-Norge Trøndelag Hitra Nettverk av ressursspl
Kreftsykepleier Midt-Norge Trøndelag Røyrvik - Raarvihke Nettverk av ressursspl
Kreftsykepleier Midt-Norge Trøndelag Melhus Kreftsykepleier ikke med i nettverk
Kreftsykepleier Midt-Norge Trøndelag Snåsa - Snåase Kreftsykepleier ikke med i nettverk
Kreftsykepleier Midt-Norge Møre og Romsdal Giske Kreftsykepleier ikke med i nettverk
Kreftsykepleier Midt-Norge Møre og Romsdal Aure Kreftsykepleier ikke med i nettverk
Kreftsykepleier Midt-Norge Møre og Romsdal Sunndal Kreftsykepleier ikke med i nettverk
Kreftsykepleier, Tolga kommune Sør-Øst Innlandet Tolga Nettverk av ressursspl
Kreftsykepleier, Tynset kommune Sør-Øst Innlandet Tynset Nettverk av ressursspl
Kreftsykepleier. Stor-Elvdal kommune Sør-Øst Innlandet Stor-Elvdal Nettverk av ressursspl
Kulatoppen omsorgssenter Vest Vestland Kinn Enkeltseng(er) i sykehjem
Kveldssol, Vik bygde- og sjukeheim Vest Vestland Vik Enkeltseng(er) i sykehjem
Kvæfjordheimen Nord Troms og Finnmark Kvæfjord Enkeltseng(er) i sykehjem
Lamarktunet, Kårstua Nord Nordland Sortland Enkeltseng(er) i sykehjem
Langelandhjemmet, Livshjelp - alvorlig syke og døende Sør-Øst Innlandet Kongsvinger Enhet sykehjem
Leikanger sjukeheim Vest Vestland Sogndal Enkeltseng(er) i sykehjem
Leirfjord sykehjem Nord Nordland Leirfjord Enkeltseng(er) i sykehjem
Lierne helsetun Midt-Norge Trøndelag Lierne Enkeltseng(er) i sykehjem
Lillehammer Helsehus Sør-Øst Innlandet Lillehammer Interkommunal enhet
Lindrende avdeling, Plankemyra bo- og omsorgssenter, Arendal Sør-Øst Agder Arendal Enhet sykehjem
Lindrende enhet, Boganes sykehjem Vest Rogaland Stavanger Enhet sykehjem
Lindrende enhet, Byskogen sykehjem, Larvik Sør-Øst Vestfold og Telemark Larvik Enhet sykehjem
Lindrende enhet, Frednes sykehjem, Porsgrunn kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Porsgrunn Enhet sykehjem
Lindrende enhet, Haugtun omsorgssenter/utviklingssenter for sykehjem, Gjøvik kommune Sør-Øst Innlandet Gjøvik Enhet sykehjem
Lindrende enhet, Kleppestø sykehjem Vest Vestland Askøy Enkeltseng(er) i sykehjem
Lindrende enhet, Nøstehagen bo- og omsorgssenter, Lier kommune Sør-Øst Viken Lier Enhet sykehjem
Lindrende enhet, Prestrudsenteret, Hamar Sør-Øst Innlandet Hamar Enhet sykehjem
Lindrende enhet, Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Sør-Øst Sørlandet sykehus HF Agder Kristiansand Palliativt senter
Lindrende enhet, Skien Helsehus Sør-Øst Vestfold og Telemark Skien Enhet sykehjem
Lindrende enhet, Skinnarberga helsehus Sør-Øst Viken Kongsberg Enhet sykehjem
Lindrende enhet, Sola sjukeheim Vest Rogaland Sola Enhet sykehjem
Lindrende enhet, Sørlandet sykehus, Flekkefjord Sør-Øst Sørlandet sykehus HF Agder Flekkefjord Palliativt senter
Lindrende enhet, Åse bo- og aktivitetssenter Vest Rogaland Sandnes Enhet sykehjem
Lindrende team, Sørlandet sykehus Arendal Sør-Øst Sørlandet sykehus HF Agder Arendal Palliativt senter
Livets siste dager – hjemme også. Kompetanseheving i omsorg i livets sluttfase i hjemmetjenesten. Etablere arbeidsgruppe for å utarbeide rutiner. Nord Troms og Finnmark Kautokeino - Guovdageaidnu Prosjekt i kommunen
Lovisenberg Lindring og Livshjelp Sør-Øst Lovisenberg Diakonale Sykehus Oslo Oslo Palliativt senter
Lukas Hospice, Betania Malvik Midt-Norge Trøndelag Malvik Interkommunal enhet
Modumheimen sykehjem Sør-Øst Viken Modum Enhet sykehjem
Moen sykehjem Sør-Øst Innlandet Elverum Enkeltseng(er) i sykehjem
Myreheimen Bo- og behandlingssenter Nord Nordland Øksnes Enkeltseng(er) i sykehjem
Namsos Sykehjem Midt-Norge Trøndelag Namsos Enkeltseng(er) i sykehjem
Naustdal omsorgssenter Vest Vestland Sunnfjord Enkeltseng(er) i sykehjem
Nesset Sjukeheim Midt-Norge Møre og Romsdal Molde Enkeltseng(er) i sykehjem
Nettverk ressurssykepleier, Valle kommune Sør-Øst Agder Valle Nettverk av ressursspl
Nordliheimen sjukeheim Vest Vestland Austrheim Enkeltseng(er) i sykehjem
Norheim bu- og behandlingsheim Vest Rogaland Karmøy Enkeltseng(er) i sykehjem
Onkologisk avdeling, Akershus universitetssykehus Sør-Øst Akershus universitetssykehus HF Viken Lørenskog Onk. avd
Onkologisk avdeling, St. Olavs hospital, Kreftklinikken Midt-Norge St. Olavs Hospital HF Trøndelag Trondheim Onk. avd
Onkologisk avdeling, Ålesund Sjukehus Midt-Norge Helse Møre og Romsdal HF Møre og Romsdal Ålesund Onk. avd
Onkologisk poliklinikk, Volda Sjukehus Midt-Norge Helse Møre og Romsdal HF Møre og Romsdal Volda Onkol. pol. kl.
Onkologisk poliklinikk, Akershus universitetssykehus Sør-Øst Akershus universitetssykehus HF Viken Lørenskog Onkol. pol. kl.
Onkologisk poliklinikk, Kristiansund sykehus Midt-Norge Helse Møre og Romsdal HF Møre og Romsdal Kristiansund Onkol. pol. kl.
Onkologisk poliklinikk, Molde Sykehus Midt-Norge Helse Møre og Romsdal HF Møre og Romsdal Molde Onkol. pol. kl.
Onkologisk poliklinikk, Namsos Sykehus Midt-Norge Helse Nord-Trøndelag HF Trøndelag Namsos Onkol. pol. kl.
Onkologisk poliklinikk, St. Olavs hospital, Kreftklinikken, avdeling palliasjon Midt-Norge St. Olavs Hospital HF Trøndelag Trondheim Onkol. pol. kl.
Onkologisk poliklinikk, St. Olavs hospital, Orkdal sjukehus Midt-Norge St. Olavs Hospital HF Trøndelag Orkland Onkol. pol. kl.
Onkologisk poliklinikk, Sykehuset Østfold kalnes Sør-Øst Sykehuset Østfold HF Viken Fredrikstad Onkol. pol. kl.
Onkologisk poliklinikk, Ålesund Sykehus Midt-Norge Helse Møre og Romsdal HF Møre og Romsdal Ålesund Onkol. pol. kl.
Oppdal Helsesenter Midt-Norge Trøndelag Oppdal Enkeltseng(er) i sykehjem
Oppfølging og kvalitetssikring av tidlegare innført pasientforløp NORPAL i Sogn og Fjordane, Stad kommune Vest Vestland Stad Prosjekt i kommunen
Opplæringspakke til helsepersonell i arbeid med palliasjon, Kvinnherad kommune Vest Vestland Kvinnherad Prosjekt i kommunen
Ottestad helse- og mestringssenter Sør-Øst Innlandet Stange Enhet sykehjem
Palliasjon og demens. Livskvalitet i livets siste fase, "Kva er viktig for deg?", Vaksdal kommune Vest Vestland Vaksdal Prosjekt i kommunen
Palliasjon til sårbare eldre i sjukeheim, Sunnfjord kommune Vest Vestland Sunnfjord Prosjekt i kommunen
Palliativ avdeling Akershus Universitetssykehus Sør-Øst Akershus universitetssykehus HF Viken Lørenskog Palliativt senter
Palliativ avdeling, Bergen Røde Kors Sykehjem Vest Vestland Bergen Enhet sykehjem
Palliativ enhet, Drammen sykehus Sør-Øst Vestre Viken HF Viken Drammen Palliativt senter
Palliativ enhet, Kongsberg sykehus Sør-Øst Vestre Viken HF Viken Kongsberg Palliativt senter
Palliativ enhet, Løkentunet Sør-Øst Viken Indre Østfold Enhet sykehjem
Palliativ enhet, Sykehuset Telemark Skien Sør-Øst Sykehuset Telemark HF Vestfold og Telemark Skien Palliativt senter
Palliativ plan for kommunen. Systematisere bruken av den palliative planen, gjøre den bedre kjent i tjenesten. Nord Troms og Finnmark Bardu Prosjekt i kommunen
Palliativ senter, Universitetssykehuset Nord Norge HF, UNN Tromsø Nord Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Troms og Finnmark Tromsø Palliativt senter
Palliativ sykepleier, Hå kommune Vest Rogaland Palliativ sykepleier ikke med i nettverk
Palliativ team og enhet, Helgelandssykehuset HF Rana Nord Helgelandssykehuset HF Nordland Rana Palliativt senter
Palliativ team, Kristiansund Sykehus Midt-Norge Helse Møre og Romsdal HF Møre og Romsdal Kristiansund Palliativt senter
Palliativ team, Molde Sjukehus Midt-Norge Helse Møre og Romsdal HF Møre og Romsdal Molde Palliativt senter
Palliativ team, Namsos sykehus Midt-Norge Helse Nord-Trøndelag HF Trøndelag Namsos Palliativt senter
Palliativ team, St. Olavs hospital, Orkdal sjukehus Midt-Norge St. Olavs Hospital HF Trøndelag Orkland Palliativt senter
Palliativ team, Sykehuset levanger Midt-Norge Helse Nord-Trøndelag HF Trøndelag Levanger Palliativt senter
Palliativ team, Volda Sjukehus Midt-Norge Helse Møre og Romsdal HF Møre og Romsdal Volda Palliativt senter
Palliativ team, Ålesund Sjukehus Midt-Norge Helse Møre og Romsdal HF Møre og Romsdal Ålesund Palliativt senter
Palliativ tjeneste, Øygarden kommune Vest Vestland Øygarden Tverrfaglig palliativ ressursgruppe
Palliativt enhet, Universitetssykehuset Harstad HF Nord Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Troms og Finnmark Harstad - Hárstták Palliativt senter
Palliativt kommunalt team Sør-Øst Viken Kongsberg Prosjekt i kommunen
Palliativt senter, Stavanger Universitetssjukehus Vest Helse Stavanger Rogaland Stavanger Palliativt senter
Palliativt team Sykehuset Innlandet, Elverum Hamar, Elverum Sør-Øst Sykehuset Innlandet HF Innlandet Elverum Palliativt senter
Palliativt team, Diakonhjemmet Sykehus Sør-Øst Diakonhjemmet Sykehus Oslo Oslo Palliativt senter
Palliativt team, Gjøvik Sør-Øst Sykehuset Innlandet HF Innlandet Gjøvik Palliativt senter
Palliativt team, Haugesund sjukehus Vest Helse Fonna Rogaland Haugesund Palliativt senter
Palliativt team, Haukeland universitetssjukehus Vest Helse Bergen Vestland Bergen Palliativt senter
Palliativt team, Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen sykehus Nord Helgelandssykehuset HF Nordland Alstahaug Palliativt senter
Palliativt team, Helse Førde Vest Helse Førde Vestland Sunnfjord Palliativt senter
Palliativt team, Kongsvinger sykehus Sør-Øst Akershus universitetssykehus HF Innlandet Kongsvinger Palliativt senter
Palliativt team, Nordlandssykehuset HF Bodø Nord Nordlandssykehuset HF Nordland Bodø Palliativt senter
Palliativt team, Nordlandssykehuset HF Vesterålen Nord Nordlandssykehuset HF Nordland Hadsel Palliativt senter
Palliativt team, Ringerike sykehus, Ringerike Sør-Øst Vestre Viken HF Viken Ringerike Palliativt senter
Palliativt team, Sykehuset Bærum Sør-Øst Vestre Viken HF Viken Bærum Palliativt senter
Palliativt team, Sykehuset Innlandet Elverum-Hamar, Hamar Sør-Øst Sykehuset Innlandet HF Innlandet Hamar Palliativt senter
Palliativt team, Sykehuset Innlandet Lillehammer Sør-Øst Sykehuset Innlandet HF Innlandet Lillehammer Palliativt senter
Palliativt team, Universitetssykehuset Nord Norge HF Narvik Nord Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nordland Narvik Palliativt senter
Peer Gynt helsehus, lindrende enhet Sør-Øst Viken Moss Enhet sykehjem
Prosjekt "Fra floskel til handling- rett pasient på rett sted" Innføring av forhåndssamtaler gjennom bruk av palliativ plan 2021-2024 Midt-Norge Møre og Romsdal Aukra Prosjekt i kommunen
Prosjekt "Innføring av CSNAT ved Blindheim omsorgssenter i samarbeid med palliativ team, Ålesund sykehus" 2020-2022 Midt-Norge Møre og Romsdal Ålesund Prosjekt i kommunen
Prosjekt "Ivaretakelse av barn og søsken som pårørende. 2020-2022 Midt-Norge Trøndelag Ørland Prosjekt i kommunen
Prosjekt "Opprettelse av palliativ koordinator" - innføring av palliativ plan 2020-2022 Midt-Norge Møre og Romsdal Molde Prosjekt i kommunen
Prosjekt Implementering av forhåndssamtaler ved Hitra sykehjem 2022-2023 Midt-Norge Trøndelag Hitra Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrande senger ved døgnavdeling - IDA Vest Vestland Bømlo Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Agder Kristiansand Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Agder Lindesnes Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Vestfold og Telemark Porsgrunn Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Vestfold og Telemark Sandefjord Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Vestfold og Telemark Horten Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Vestfold og Telemark Kragerø Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Agder Grimstad Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Agder Vennesla Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Innlandet Gjøvik Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Innlandet Vestre Toten Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Innlandet Lesja Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Innlandet Hamar Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Viken Indre Østfold Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Viken Lillestrøm Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Viken Rakkestad Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Viken Halden Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Viken Fredrikstad Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Viken Lier Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Viken Rollag Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Viken Ringerike Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Viken Kongsberg Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Oslo Oslo Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Viken Drammen Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Viken Enebakk Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Viken Hemsedal Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Innlandet Lillehammer Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Viken Nes (Ak.) Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Innlandet Ringebu Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Innlandet Trysil Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Agder Arendal Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Agder Froland Prosjekt i kommunen
Prosjekt lindrende behandling Sør-Øst Vestfold og Telemark Færder Prosjekt i kommunen
Prosjekt palliasjon i Vindafjord kommune Vest Rogaland Vindafjord Prosjekt i kommunen
Prosjekt: Innføring av kommunalt palliativ team 2022-2024 Midt-Norge Trøndelag Levanger Prosjekt i kommunen
Prosjekt: Innføring av livets siste dager og etablere en ressursgruppe 2022-2023 Midt-Norge Møre og Romsdal Tingvoll Prosjekt i kommunen
Prosjekt: Innføring av palliativ plan og ettersamtale, samt utarbeide prosedyrer. 2021-2023 Midt-Norge Trøndelag Nærøysund Prosjekt i kommunen
Pårørendekoordinator Midt-Norge Møre og Romsdal Ålesund Kreftsykepleier ikke med i nettverk
Pårørendekoordinator Midt-Norge Trøndelag Ørland Nettverk av ressursspl
Raufosstun helsehus Sør-Øst Innlandet Vestre Toten Enkeltseng(er) i sykehjem
Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Universitetssykehuset Nord Norge HF, Tromsø Nord Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Troms og Finnmark Tromsø Regionalt pall. senter
Regionalt palliativt team for barn og unge, helseregion sør-øst Sør-Øst Oslo universitetssykehus Oslo Oslo Palliativt senter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut Askøy kommune Vest Vestland Askøy Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut Austevoll kommune Vest Vestland Austevoll Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut Austrheim kommune Vest Vestland Austrheim Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut Fjell kommune Vest Vestland Øygarden Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Alver kommune Vest Vestland Alver Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Bergen kommune Vest Vestland Bergen Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Bjerkheim kommune Vest Rogaland Bjerkreim Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Bjørnafjorden Vest Vestland Bjørnafjorden Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Bømlo kommune Vest Vestland Bømlo Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Eigersund Vest Rogaland Eigersund Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Etne kommune Vest Vestland Etne Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Fitjar kommune Vest Vestland Fitjar Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Gjesdal kommune Vest Rogaland Gjesdal Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Haraldsplass Diakonale Sykehus Vest Haraldsplass Diakonale Sykehus Vestland Bergen Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Haugesund kommune Vest Rogaland Haugesund Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Haugesund sjukehus Vest Helse Fonna Rogaland Haugesund Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Haukeland universitetssjukehus Vest Helse Bergen Vestland Bergen Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Hjelmeland kommune Vest Rogaland Hjelmeland Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Hå kommune Vest Rogaland Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Karmøy kommune Vest Rogaland Karmøy Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Klepp kommune Vest Rogaland Klepp Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Kvam kommune Vest Vestland Kvam Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Kvinnherad kommune Vest Vestland Kvinnherad Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Lund kommune Vest Rogaland Lund Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Masfjorden kommune Vest Vestland Masfjorden Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Odda sjukehus Vest Helse Fonna Vestland Ullensvang Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Osterøy kommune Vest Vestland Samnanger Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Randaberg kommune Vest Rogaland Randaberg Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter Vest Vestland Bjørnafjorden Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Samnanger kommune Vest Vestland Samnanger Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Sandnes kommune Vest Rogaland Sandnes Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Sauda kommune Vest Rogaland Sauda Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Sola kommune Vest Rogaland Sola Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Stavanger kommune Vest Rogaland Stavanger Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Stavanger universitetssjukehus Vest Helse Stavanger Rogaland Stavanger Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Stord kommune Vest Vestland Stord Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Stord sjukehus Vest Helse Fonna Vestland Stord Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs fysioterapeut/ergoterapeut, Strand kommune Vest Rogaland Strand Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Suldal kommune Vest Rogaland Suldal Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Sveio kommune Vest Vestland Sveio Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Time kommune Vest Rogaland Time Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Tysnes kommune Vest Vestland Tysnes Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Tysvær kommune Vest Rogaland Tysvær Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Ullensvang kommune Vest Vestland Ullensvang Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Utsira kommune Vest Rogaland Utsira Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Vaksdal kommune Vest Vestland Vaksdal Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Vindafjord kommune Vest Rogaland Vindafjord Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs Fysioterapeut/ergoterapeut, Voss Sjukehus Vest Helse Bergen Vestland Voss Nettverk av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Ressurs sosionom, Førde sentralsjukehus Vest Helse Førde Vestland Sunnfjord Nettverk av sosionomer
Ressurs sosionom, Haraldsplass Diakonale Sykehus Vest Haraldsplass Diakonale Sykehus Vestland Bergen Nettverk av sosionomer
Ressurs sosionom, Haugesund sjukehus Vest Helse Fonna Rogaland Haugesund Nettverk av sosionomer
Ressurs sosionom, Haukeland universitetssjukehus Vest Helse Bergen Vestland Bergen Nettverk av sosionomer
Ressurs sosionom, Kreftomsorg Rogland Vest Rogaland Stavanger Nettverk av sosionomer
Ressurs sosionom, Stavanger universitetssjukehus Vest Helse Stavanger Rogaland Stavanger Nettverk av sosionomer
Ressurs sosionom, Voss sjukehus Vest Helse Bergen Vestland Voss Nettverk av sosionomer
Ressursgruppe palliasjon Frogner Sør-Øst Oslo Oslo Prosjekt i kommunen
Ressursnettverk Midt-Norge Møre og Romsdal Herøy (M. og R.) Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk- St. Olavs hospital HF Midt-Norge St. Olavs Hospital HF Trøndelag Trondheim Nettverk av ressurssykepleiere
Ressursnettverk, (Ålesund og Volda Midt-Norge Møre og Romsdal Giske Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Fjellregion Midt-Norge Trøndelag Røros Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Fjellregion Midt-Norge Trøndelag Røros Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Fosen helsekompetanse Midt-Norge Trøndelag Indre Fosen Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Indre Namdal Midt-Norge Trøndelag Namsos Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Indre Namdal Midt-Norge Trøndelag Lierne Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Inn-Trøndelag Midt-Norge Trøndelag Snåsa - Snåase Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Inn-Trøndelag Midt-Norge Trøndelag Steinkjer Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Kristiandsund (og Molde) Midt-Norge Møre og Romsdal Kristiansund Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, kristiansund og Molde Midt-Norge Møre og Romsdal Aukra Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, kristiansund og Molde Midt-Norge Møre og Romsdal Vestnes Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Kristiansund og Molde Midt-Norge Møre og Romsdal Hustadvika Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Kristiansund og Molde Midt-Norge Møre og Romsdal Molde Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Kristiansund og Molde Midt-Norge Møre og Romsdal Rauma Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Kristiansund og Molde Midt-Norge Møre og Romsdal Sunndal Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Levanger (og Verdal) Midt-Norge Trøndelag Levanger Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Levanger og Verdal Midt-Norge Trøndelag Verdal Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Midtre Namdal Midt-Norge Trøndelag Overhalla Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Orklandregion Midt-Norge Trøndelag Orkland Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Orklandsregion Midt-Norge Trøndelag Oppdal Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Orklandsregion Midt-Norge Trøndelag Frøya Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Orklandsregion Midt-Norge Møre og Romsdal Surnadal Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Trondheim og St. Olavs hospital Midt-Norge Trøndelag Trondheim Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Trøndelag sørvest Midt-Norge Trøndelag Rennebu Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Trøndelag sørvest Midt-Norge Trøndelag Skaun Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Trøndelag sørvest Midt-Norge Trøndelag Rindal Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Volda og Ålesund Midt-Norge Møre og Romsdal Fjord Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Volda og Ålesund Midt-Norge Møre og Romsdal Hareid Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Volda og Ålesund Midt-Norge Møre og Romsdal Sande Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Volda og Ålesund Midt-Norge Møre og Romsdal Ulstein Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Volda og Ålesund Midt-Norge Møre og Romsdal Vanylven Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Volda og Ålesund Midt-Norge Møre og Romsdal Volda Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Volda og Ålesund Midt-Norge Møre og Romsdal Ørsta Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Volda og Ålesund Midt-Norge Møre og Romsdal Sula Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Volda og Ålesund Midt-Norge Møre og Romsdal Ålesund Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Værnesregion Midt-Norge Trøndelag Stjørdal Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Værnesregion Midt-Norge Trøndelag Meråker Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Værnesregion Midt-Norge Trøndelag Frosta Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Værnesregion Midt-Norge Trøndelag Selbu Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Værnesregion Midt-Norge Trøndelag Tydal Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk, Ålesund og Volda Midt-Norge Møre og Romsdal Ålesund Nettverk av ressursspl
Ressursnettverk,(Orkdalsregion) Midt-Norge Trøndelag Heim Nettverk av ressursspl
Ressurssjukepleiar, Voss Sjukehus Vest Helse Bergen Vestland Voss Nettverk av ressurssykepleiere
Ressurssykepleier Indre Østfold kommune Sør-Øst Viken Indre Østfold Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Årdal kommune Vest Vestland Årdal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Alstahaug kommune Nord Nordland Alstahaug Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Alta kommune Nord Troms og Finnmark Alta Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Alvdal kommune Sør-Øst Innlandet Alvdal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Alver kommune Vest Vestland Alver Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Andøy kommune Nord Nordland Andøy Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Aremark kommune Sør-Øst Viken Aremark Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Arendal kommune Sør-Øst Agder Arendal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Asker kommune Sør-Øst Viken Asker Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Askvoll kommune Vest Vestland Askvoll Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Askøy kommune Vest Vestland Askøy Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Aurland kommune Vest Vestland Aurland Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Aurskog-Høland kommune Sør-Øst Viken Aurskog-Høland Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Austevoll kommune Vest Vestland Austevoll Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Austrheim kommune Vest Vestland Austrheim Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Balsfjord kommune Nord Troms og Finnmark Balsfjord Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Bamble kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Bamble Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Bardu kommune Nord Troms og Finnmark Bardu Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Beiarn kommune Nord Nordland Beiarn Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Bergen kommune Vest Vestland Bergen Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Berlevåg kommune Nord Troms og Finnmark Berlevåg Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Bindal kommune Nord Nordland Bindal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Birkenes kommune Sør-Øst Agder Birkenes Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Bjerkreim kommune Vest Rogaland Bjerkreim Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Bjørnafjorden kommune Vest Vestland Bjørnafjorden Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Bodø kommune Nord Nordland Bodø Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Bokn kommune Vest Rogaland Bokn Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Bremanger kommune Vest Vestland Bremanger Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Brønnøy kommune Nord Nordland Brønnøy Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Bygland kommune Sør-Øst Agder Bygland Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Bykle kommune Sør-Øst Agder Bykle Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Bærum kommune Sør-Øst Viken Bærum Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Bø kommune Nord Nordland Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Bø kommune Telemark Sør-Øst Vestfold og Telemark Midt-Telemark Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Bømlo kommune Vest Vestland Bømlo Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Dovre kommune Sør-Øst Innlandet Dovre Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Drammen kommune Sør-Øst Viken Drammen Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Drangedal Sør-Øst Vestfold og Telemark Drangedal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Dyrøy kommune Nord Troms og Finnmark Dyrøy Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Dønna kommune Nord Nordland Dønna Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Eidfjord kommune Vest Vestland Eidfjord Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Eidsvoll kommune Sør-Øst Viken Eidsvoll Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Eigersund kommune Vest Rogaland Eigersund Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Elverum kommune Sør-Øst Innlandet Elverum Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Enebakk kommune Sør-Øst Viken Enebakk Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Engerdal kommune Sør-Øst Innlandet Engerdal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Etne kommune Vest Vestland Etne Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Etnedal kommune Sør-Øst Innlandet Etnedal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Evenes kommune Nord Nordland Evenes Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Evje og Hornnes kommune Sør-Øst Agder Evje og Hornnes Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Farsund kommune Sør-Øst Agder Farsund Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Fauske kommune Nord Nordland Fauske-Fuossko Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Fitjar kommune Vest Vestland Fitjar Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Fjaler kommune Vest Vestland Fjaler Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Flakstad kommune Nord Nordland Flakstad Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Flekkefjord kommune Sør-Øst Agder Flekkefjord Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Flesberg kommune Sør-Øst Viken Flesberg Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Flå kommune Sør-Øst Viken Flå Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Folldal kommune Sør-Øst Innlandet Folldal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Fredrikstad kommune Sør-Øst Viken Fredrikstad Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Frogn kommune Sør-Øst Viken Frogn Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Froland kommune Sør-Øst Agder Froland Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Fyresdal kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Fyresdal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Færder kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Færder Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Førde sentralsjukehus Vest Helse Førde Vestland Sunnfjord Nettverk av ressurssykepleiere
Ressurssykepleier, Gamvik kommune Nord Troms og Finnmark Gamvik Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Gausdal kommune Sør-Øst Innlandet Gausdal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Gildeskål kommune Nord Nordland Gildeskål Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Gjerdrum kommune Sør-Øst Viken Gjerdrum Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Gjerstad kommune Sør-Øst Agder Gjerstad Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Gjesdal kommune Vest Rogaland Gjesdal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Gjøvik kommune Sør-Øst Innlandet Gjøvik Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Gloppen kommune Vest Vestland Gloppen Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Gol kommune Sør-Øst Viken Gol Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Gran kommune Sør-Øst Innlandet Gran Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Grane kommune Nord Nordland Grane Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Gratangen kommune Nord Troms og Finnmark Gratangen Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Grimstad kommune Sør-Øst Agder Grimstad Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Grue kommune Sør-Øst Innlandet Grue Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Gulen kommune Vest Vestland Gulen Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Hadsel kommune Nord Nordland Hadsel Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Halden kommune Sør-Øst Viken Halden Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Hamar kommune Sør-Øst Innlandet Hamar Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Hamarøy kommune Nord Nordland Hamarøy Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Hammerfest kommune Nord Troms og Finnmark Hammerfest Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Harstad kommune Nord Troms og Finnmark Harstad - Hárstták Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Hasvik kommune Nord Troms og Finnmark Hasvik Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Hattfjelldal kommune Nord Nordland Hattfjelldal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Haugesund kommune Vest Rogaland Haugesund Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Haugesund sjukehus Vest Helse Fonna Rogaland Haugesund Nettverk av ressurssykepleiere
Ressurssykepleier, Haukeland universitetssjukehus Vest Helse Bergen Vestland Bergen Nettverk av ressurssykepleiere
Ressurssykepleier, Hemnes kommune Nord Nordland Hemnes Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Hemsedal kommune Sør-Øst Viken Hemsedal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Herøy kommune Nord Nordland Herøy (Nordl.) Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Hjartdal kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Hjartdal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Hjelmeland kommune Vest Rogaland Hjelmeland Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Hol kommune Sør-Øst Viken Hol Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Hole kommune Sør-Øst Viken Hole Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Holmestand kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Holmestrand Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Horten kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Horten Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Hurdal kommune Sør-Øst Viken Hurdal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Hvaler kommune Sør-Øst Viken Hvaler Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Hyllestad kommune Vest Vestland Hyllestad Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Hægebostad kommune Sør-Øst Agder Hægebostad Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Høyanger kommune Vest Vestland Høyanger Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Hå kommune Vest Rogaland Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Ibestad kommune Nord Troms og Finnmark Ibestad Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Iveland kommune Sør-Øst Agder Iveland Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Jevnaker kommune Sør-Øst Viken Jevnaker Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Karasjok kommune Nord Troms og Finnmark Karasjok - Kárášjohka Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Karlsøy kommune Nord Troms og Finnmark Karlsøy Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Karmøy kommune Vest Rogaland Karmøy Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Kautokeino kommune Nord Troms og Finnmark Kautokeino - Guovdageaidnu Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Kinn kommune Vest Vestland Kinn Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Klepp kommune Vest Rogaland Klepp Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Kongsberg kommune Sør-Øst Viken Kongsberg Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Kongsvinger kommune Sør-Øst Innlandet Kongsvinger Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Kragerø kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Kragerø Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Kristiansand kommune Sør-Øst Agder Kristiansand Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Krødsherad kommune Sør-Øst Viken Krødsherad Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Kvam herad Vest Vestland Kvam Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Kvinesdal kommune Sør-Øst Agder Kvinesdal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Kvinnherad kommune Vest Vestland Kvinnherad Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Kviteseid kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Kviteseid Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Kvitsøy kommune Vest Rogaland Kvitsøy Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Kvæfjord kommune Nord Troms og Finnmark Kvæfjord Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Kvænangen kommune Nord Troms og Finnmark Kvænangen Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Kåfjord kommune Nord Troms og Finnmark Kåfjord - Gáivuotna - Kaivuono Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Larvik kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Larvik Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Lavangen kommune Nord Troms og Finnmark Lavangen - Loabák Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Lebesby kommune Nord Troms og Finnmark Lebesby Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Leirfjord kommune Nord Nordland Leirfjord Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Lesja kommune Sør-Øst Innlandet Lesja Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Lier kommune Sør-Øst Viken Lier Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Lillehammer kommune Sør-Øst Innlandet Lillehammer Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Lillesand kommune Sør-Øst Agder Lillesand Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Lillestrøm kommune Sør-Øst Viken Lillestrøm Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Lindesnes kommune Sør-Øst Agder Lindesnes Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Lom kommune Sør-Øst Innlandet Lom Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Loppa kommune Nord Troms og Finnmark Loppa Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Lund kommune Vest Rogaland Lund Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Lunner kommune Sør-Øst Viken Lunner Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Lurøy kommune Nord Nordland Lurøy Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Luster kommune Vest Vestland Luster Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Lyngdal kommune Sør-Øst Agder Lyngdal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Lyngen kommune Nord Troms og Finnmark Lyngen Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Lærdal kommune Vest Vestland Lærdal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Lærdal Sjukehus Vest Helse Førde Vestland Lærdal Nettverk av ressurssykepleiere
Ressurssykepleier, Lødingen kommune Nord Nordland Lødingen Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Lørenskog kommune Sør-Øst Viken Lørenskog Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Løten kommune Sør-Øst Innlandet Løten Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Masfjorden kommune Vest Vestland Masfjorden Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Meløy kommune Nord Nordland Meløy Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Modalen kommune Vest Vestland Modalen Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Modum kommune Sør-Øst Viken Modum Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Moskenes kommune Nord Nordland Moskenes Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Moss kommune Sør-Øst Viken Moss Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Målselv kommune Nord Troms og Finnmark Målselv Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Måsøy kommune Nord Troms og Finnmark Måsøy Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Nannestad kommune Sør-Øst Viken Nannestad Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Narvik kommune Nord Nordland Narvik Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Nes kommune Sør-Øst Viken Nes (Busk.) Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Nes kommune Sør-Øst Viken Nes (Ak.) Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Nesna kommune Nord Nordland Nesna Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Nesseby kommune Nord Troms og Finnmark Nesseby - Unjárga Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Nissedal kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Nissedal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Nittedal kommune Sør-Øst Viken Nittedal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Nome kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Nome Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Nord Aurdal kommune Sør-Øst Innlandet Nord-Aurdal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Nordfjord sjukehus Vest Helse Førde Vestland Stad Nettverk av ressurssykepleiere
Ressurssykepleier, Nord-Fron kommune Sør-Øst Innlandet Nord-Fron Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Nordkapp kommune Nord Troms og Finnmark Nordkapp Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Nord-Odal kommune Sør-Øst Innlandet Nord-Odal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Nordre Land kommune Sør-Øst Innlandet Nordre Land Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Nordreisa kommune Nord Troms og Finnmark Nordreisa Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Nore og Uvdal kommune Sør-Øst Viken Nore og Uvdal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Notodden kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Notodden Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Odda sjukehus Vest Helse Fonna Vestland Ullensvang Nettverk av ressurssykepleiere
Ressurssykepleier, Oppegård kommune Sør-Øst Viken Nordre Follo Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Os kommune Hedmark Sør-Øst Innlandet Os Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Osterøy kommune Vest Vestland Osterøy Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Porsanger kommune Nord Troms og Finnmark Porsanger - Porsá?gu - Porsanki  Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Porsgrunn kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Porsgrunn Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Rakkestad kommune Sør-Øst Viken Rakkestad Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Rana kommune Nord Nordland Rana Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Randaberg kommune Vest Rogaland Randaberg Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Re kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Tønsberg Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Rendalen kommune Sør-Øst Innlandet Rendalen Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Ringebu kommune Sør-Øst Innlandet Ringebu Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Ringerike kommune Sør-Øst Viken Ringerike Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Ringsaker kommune Sør-Øst Innlandet Ringsaker Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Risør kommune Sør-Øst Agder Risør Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Rollag kommune Sør-Øst Viken Rollag Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Rygge kommune Sør-Øst Viken Moss Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Rælingen kommune Sør-Øst Viken Rælingen Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter A/S Vest Vestland Fjaler Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Rødøy kommune Nord Nordland Rødøy Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Rømskog kommune Sør-Øst Viken Aurskog-Høland Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Røst kommune Nord Nordland Røst Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Råde kommune Sør-Øst Viken Råde Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sagene, Oslo kommune Sør-Øst Oslo Oslo Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Salangen kommune Nord Troms og Finnmark Salangen Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Saltdal kommune Nord Nordland Saltdal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Samnanger kommune Vest Vestland Samnanger Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sande kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Holmestrand Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sandefjord kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Sandefjord Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sandnes kommune Vest Rogaland Sandnes Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sarpsborg kommune Sør-Øst Viken Sarpsborg Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sauda kommune Vest Rogaland Sauda Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sauherad kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Midt-Telemark Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sel kommune Sør-Øst Innlandet Sel Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Seljord kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Seljord Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Senja kommune Nord Troms og Finnmark Senja Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sigdal kommune Sør-Øst Viken Sigdal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Siljan kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Siljan Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sirdal kommune Sør-Øst Agder Sirdal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Ski Kommune Sør-Øst Viken Nordre Follo Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Skien kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Skien Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Skiptvet kommune Sør-Øst Viken Skiptvet Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Skjervøy kommune Nord Troms og Finnmark Skjervøy Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Skjåk kommune Sør-Øst Innlandet Skjåk Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sogndal kommune Vest Vestland Sogndal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sokndal kommune Vest Rogaland Sokndal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sola kommune Vest Rogaland Sola Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Solund kommune Vest Vestland Solund Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sortland kommune Nord Nordland Sortland Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Stad kommune Vest Vestland Stad Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Stange kommune Sør-Øst Innlandet Stange Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Stavanger kommune Vest Rogaland Stavanger Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Stavanger universitetssjukehus Vest Helse Stavanger Rogaland Stavanger Nettverk av ressurssykepleiere
Ressurssykepleier, Steigen kommune Nord Nordland Steigen Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Stokke kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Sandefjord Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Stord kommune Vest Vestland Stord Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Stord sjukehus Vest Helse Fonna Vestland Stord Nettverk av ressurssykepleiere
Ressurssykepleier, Storfjord kommune Nord Troms og Finnmark Storfjord-Omasvuotna-Omasvuono Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Strand kommune Vest Rogaland Strand Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Stryn kommune Vest Vestland Stryn Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Suldal kommune Vest Rogaland Suldal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sunnfjord kommune Vest Vestland Sunnfjord Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sveio kommune Vest Vestland Sveio Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sømna kommune Nord Nordland Sømna Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Søndre Land kommune Sør-Øst Innlandet Søndre Land Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sør-Aurdal kommune Sør-Øst Innlandet Sør-Aurdal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sørfold kommune Nord Nordland Sørfold Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sør-Fron kommune Sør-Øst Innlandet Sør-Fron Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sør-Odal kommune Sør-Øst Innlandet Sør-Odal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sørreisa kommune Nord Troms og Finnmark Sørreisa Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Sør-Varanger kommune Nord Troms og Finnmark Sør-Varanger Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Tana kommune Nord Troms og Finnmark Tana - Deatnu Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Time kommune Vest Rogaland Time Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Tinn kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Tinn Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Tjeldsund kommune Nord Troms og Finnmark Tjeldsund Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Tokke kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Tokke Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Tromsø kommune Nord Troms og Finnmark Tromsø Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Trysil kommune Sør-Øst Innlandet Trysil Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Træna kommune Nord Nordland Træna Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Tvedestrand kommune Sør-Øst Agder Tvedestrand Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Tysnes kommune Vest Vestland Tysnes Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Tysvær kommune Vest Rogaland Tysvær Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Tønsberg kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Tønsberg Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Ullensaker kommune Sør-Øst Viken Ullensaker Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Ullensvang kommune Vest Vestland Ullensvang Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Ulvik kommune Vest Vestland Ulvik Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Utsira kommune Vest Rogaland Utsira Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Vadsø kommune Nord Troms og Finnmark Vadsø Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Vaksdal kommune Vest Vestland Vaksdal Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Vang kommune Sør-Øst Innlandet Vang Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Vefsn kommune Nord Nordland Vefsn Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Vega kommune Nord Nordland Vega Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Vegårshei kommune Sør-Øst Agder Vegårshei Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Vennesla kommune Sør-Øst Agder Vennesla Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Vestby kommune Sør-Øst Viken Vestby Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Vestre Slidre kommune Sør-Øst Innlandet Vestre Slidre Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Vestre-Toten kommune Sør-Øst Innlandet Vestre Toten Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Vestvågøy kommune Nord Nordland Vestvågøy Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Vevelstad kommune Nord Nordland Vevelstad Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Vik kommune Vest Vestland Vik Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Vindafjord kommune Vest Rogaland Vindafjord Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Vinje kommune Sør-Øst Vestfold og Telemark Vinje Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Voss herad Vest Vestland Voss Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Værøy kommune Nord Nordland Værøy Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Vågan kommune Nord Nordland Vågan Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Vågå kommune Sør-Øst Innlandet Vågå Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Våler kommune Sør-Øst Viken Våler (Østf.) Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Våler kommune Sør-Øst Innlandet Våler (Hedm.) Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Øksnes kommune Nord Nordland Øksnes Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Østre Toten kommune Sør-Øst Innlandet Østre Toten Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Øvre Eiker kommune Sør-Øst Viken Øvre Eiker Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Øyer kommune Sør-Øst Innlandet Øyer Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Øygarden kommune Vest Vestland Øygarden Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Øystre Slidre kommune Sør-Øst Innlandet Øystre Slidre Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Ål kommune Sør-Øst Viken Ål Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Åmli kommune Sør-Øst Agder Åmli Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Åmot kommune Sør-Øst Innlandet Åmot Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Ås kommune Sør-Øst Viken Ås Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Åseral kommune Sør-Øst Agder Åseral Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier, Åsnes kommune Sør-Øst Innlandet Åsnes Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleier. Eidskog kommune Sør-Øst Innlandet Eidskog Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleiere Midt-Norge Trøndelag Nærøysund Nettverk av ressursspl
Ressurssykepleiere Haraldsplass Diakonale Sykehus Vest Haraldsplass Diakonale Sykehus Vestland Bergen Nettverk av ressurssykepleiere
Ressurssykpleier, Vardø kommune Nord Troms og Finnmark Vardø Nettverk av ressursspl
Ressursteam palliasjon Grünerløkka bydel Sør-Øst Oslo Oslo Prosjekt i kommunen
Rett kompetanse på rett sted til rett tid Vest Vestland Ullensvang Prosjekt i kommunen
Rosendalstunet Vest Vestland Kvinnherad Enkeltseng(er) i sykehjem
Ryslingmoen sykehjem Sør-Øst Innlandet Åmot Enkeltseng(er) i sykehjem
Rælingen kommune Sør-Øst Viken Rælingen Enkeltseng(er) i sykehjem
Saltdal sykehjem Nord Nordland Saltdal Enkeltseng(er) i sykehjem
Samnangerheimen Vest Vestland Samnanger Enkeltseng(er) i sykehjem
Sande omsorgssenter Vest Vestland Sunnfjord Enkeltseng(er) i sykehjem
Sandefjord medisinske senter, lindrende avdeling Sør-Øst Vestfold og Telemark Sandefjord Enhet sykehjem
Sandøy Sjukeheim Midt-Norge Møre og Romsdal Ålesund Enkeltseng(er) i sykehjem
Seksjon for lindrende behandling, Oslo universitetssykehus Sør-Øst Oslo universitetssykehus Oslo Oslo Regionalt pall. senter
Seksjon smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssjukehus Vest Helse Bergen Vestland Bergen Smerteklinikk
Seljetunet omsorg og rehabilitering Vest Vestland Stad Enkeltseng(er) i sykehjem
Senter for kreftbehandling Sør-Øst Diakonhjemmet Sykehus Oslo Oslo Onkol. pol. kl.
Senter for lindrende behandling, Sykehuset Vestfold, Tønsberg Sør-Øst Sykehuset Vestfold HF Vestfold og Telemark Tønsberg Palliativt senter
Senter for lindrende behandling, Sykehuset Østfold Kalnes Sør-Øst Sykehuset Østfold HF Viken Fredrikstad Palliativt senter
Sirkelen Vest Rogaland Klepp Enkeltseng(er) i sykehjem
Sivdamheimen Vest Rogaland Time Enkeltseng(er) i sykehjem
Skedsmotun bo- og behandlingssenter Sør-Øst Viken Lillestrøm Enhet sykehjem
Skei omsorgssenter Vest Vestland Sunnfjord Enkeltseng(er) i sykehjem
Skjervøy helsesenter, sykestua Nord Troms og Finnmark Skjervøy Enkeltseng(er) i sykehjem
Slottet sykehjem Nord Troms og Finnmark Harstad - Hárstták Enhet sykehjem
Smerteavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø Nord Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Troms og Finnmark Tromsø Smerteklinikk
Smertepoliklinikken, Odda sjukehus Vest Helse Fonna Vestland Ullensvang Smerteklinikk
Smidsrød Helsehus Sør-Øst Vestfold og Telemark Færder Enhet sykehjem
Solvang Helsehus Lindrende enhet Sør-Øst Oslo Oslo Enhet sykehjem
Sonjatun helsesenter, Nordreisa kommune Nord Troms og Finnmark Nordreisa Enkeltseng(er) i sykehjem
St. Olavs hospital, Smertesenteret Midt-Norge St. Olavs Hospital HF Trøndelag Trondheim Smerteklinikk
Staup Helsehus Midt-Norge Trøndelag Levanger Enhet sykehjem
Steigentunet Nord Nordland Steigen Enkeltseng(er) i sykehjem
Stiftelsen Fransiskushjelpen, Pleietjenesten, Oslo kommune Sør-Øst Oslo Oslo Team
Stokmarknes sykehjem Nord Nordland Hadsel Enkeltseng(er) i sykehjem
Storhaugen helsehus Midt-Norge Møre og Romsdal Kristiansund Enhet sykehjem
Stryn omsorgssenter Vest Vestland Stryn Enkeltseng(er) i sykehjem
Styrking av det operative palliative teamet. Oppdatering og forbedring av prosedyrer for symptom-/smertelindring og palliativ plan. Nord Troms og Finnmark Kvænangen Prosjekt i kommunen
Suldal sjukeheim Vest Rogaland Suldal Enkeltseng(er) i sykehjem
Sunndal sykehjem Midt-Norge Møre og Romsdal Sunndal Enkeltseng(er) i sykehjem
Sunniva palliativt team Vest Haraldsplass Diakonale Sykehus Vestland Bergen Palliativt senter
Surnadal sjukeheim Midt-Norge Møre og Romsdal Surnadal Enkeltseng(er) i sykehjem
Svelgen Omsorgssenter Vest Vestland Bremanger Enkeltseng(er) i sykehjem
Sykkylven Bu og aktivitetssenter Midt-Norge Møre og Romsdal Sykkylven Enkeltseng(er) i sykehjem
Sølvsuper helse- og velferdssenter Nord Nordland Bodø Enhet sykehjem
Sømna omsorgssenter Nord Nordland Sømna Enkeltseng(er) i sykehjem
Tasta sykehjem Vest Rogaland Stavanger Enkeltseng(er) i sykehjem
Tilrettelegge for bruk av forhåndssamtaler hos helsepersonell som arbeider tett på alvorlig syke og døende pasienter, gjennom simulering av forhåndssamtaler. Nord Troms og Finnmark Sør-Varanger Prosjekt i kommunen
Tingvoll Sykehjem Midt-Norge Møre og Romsdal Tingvoll Enkeltseng(er) i sykehjem
Træleborg Sykehjem, Lindrende avdeling Sør-Øst Vestfold og Telemark Tønsberg Enhet sykehjem
Tverrfaglig nettverk, Aukra Midt-Norge Møre og Romsdal Aukra Tverrfaglig palliativ ressursgruppe
Tverrfaglig palliativ ressursgruppe, Hå kommune Vest Rogaland Tverrfaglig palliativ ressursgruppe
Tverrfaglig palliativ ressursgruppe, Samnanger kommune Vest Vestland Samnanger Tverrfaglig palliativ ressursgruppe
Tverrfaglig palliativ ressursgruppe, Sola kommune Vest Rogaland Sola Tverrfaglig palliativ ressursgruppe
Ulvik sjukeheim Vest Vestland Ulvik Enkeltseng(er) i sykehjem
Utvikle interne prosedyrer, rutiner og verktøy, samt etablere et palliativt team med helsepersonell fra sykehjem og hjemmebasert omsorg. Nord Troms og Finnmark Loppa Prosjekt i kommunen
Vadsø helsesenter, sykestua Nord Troms og Finnmark Vadsø Enkeltseng(er) i sykehjem
Valhalla helsesenter Sør-Øst Agder Kristiansand Enhet sykehjem
Valldal sjukeheim Midt-Norge Møre og Romsdal Fjord Enkeltseng(er) i sykehjem
Vefsn sykehjem, Solina Nord Nordland Vefsn Enhet sykehjem
Vega omsorgssenter Nord Nordland Vega Enkeltseng(er) i sykehjem
Velferdssenteret på Manger Vest Vestland Alver Enkeltseng(er) i sykehjem
Verdal Bo-og helsetun Midt-Norge Trøndelag Verdal Enkeltseng(er) i sykehjem
Vurdere utvidelse av palliativ enhet, revisjon planarbeid, utarbeidelse av kompetanseplan, implementering CSNAT Nord Troms og Finnmark Senja Prosjekt i kommunen
Øke kompetansen rundt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt hos helsepersonell i kommunehelsetjenesten, trygge brukerne og øke kvaliteten i tjenesten. Nord Troms og Finnmark Harstad - Hárstták Prosjekt i kommunen
Ølen omsorgssenter Vest Rogaland Vindafjord Enkeltseng(er) i sykehjem
Ørskog sjukeheim Midt-Norge Møre og Romsdal Ålesund Enkeltseng(er) i sykehjem
Ørstaheimen sjukeheim Midt-Norge Møre og Romsdal Ørsta Enkeltseng(er) i sykehjem
Øya Helsehus Midt-Norge Trøndelag Trondheim Enhet sykehjem
Øygarden lokalmedisinske senter, intermediær avdeling med palliativ teneste Vest Vestland Øygarden Enkeltseng(er) i sykehjem
Åfjord sykehjem Midt-Norge Trøndelag Åfjord Enkeltseng(er) i sykehjem
Årdal bu- og omsorgssenter Vest Vestland Årdal Enkeltseng(er) i sykehjem
Åsnes sykehjem, lindrende plasser Sør-Øst Innlandet Åsnes Enkeltseng(er) i sykehjem